1. Styret

 • Leder: Trond K. Refve
 • Nestleder: Kirsten M. Haigh
 • Sekretær: Eli K. Smith
 • Styremedlem: Petter Alfsen
 • Styremedlem: Elisabeth Haaland
 • Styremedlem: Trond Nilsen
 • Varamedlem: Allan Gilbert
 • Varamedlem: Torfinn Høiland
 • Rytterrepresentant: Marion Helland

Styret har hatt 10 møter og behandlet 35 saker.

2. Medlemsmasse

Klubben hadde pr. 31.12.10 376 medlemmer.

3. Arrangementer

Klubben arrangerte 2 landsstevner og 4 distriktsstevner i 2010. I tillegg 4 rideskolestevner og ett klubbmesterskap.

Styret retter herved en stor takk til stevneansvarlige.

4. Komitéer

Sponsorkomité: Torfinn Høiland, Allan Gilbert, Eli Smith

Sportslig utvalg: Geir H. Jensen, Per Fotland, Jon Eirik Kvithyll, Elisabeth Haaland, Kirsten Haigh

Anleggskomité: Petter Alfsen, Eli Smith

Dugnadskomite: Ingrid Knutsen, Inger Jewitt, Trond Nilsen, Marion Helland – bygget nye paddockgjerder, gjerder rundt ridebane, arrangert varetelling Helgø, salg Enjoy bonusguide.

5. Sportslige resultater

Geir Jensen har også i 2010 vært trener for de aktive rytterne. De sportslige resultatene har vært meget gode.

 • Gull Lag-NM ponni
 • Sølv og bronse i innendørs NM
 • 4 deltagere i Baltic cup
 • 3 deltakere i Spektrum
 • 4 deltakere i AEG
 • 47 registrert 1. plasser
 • 157 registrerte øvrige plasseringer

6. Rideskolen

Følgende instruktører har undervist i rideskolen:

 • Ingrid Knutsen
 • Geir H. Jensen
 • Sigrid Horn
 • Kristine Haaland
 • Reidun Moskvil
 • Hilde Hellerud
 • Rachel Gilbert
 • Kirsty Haigh
 • Siv Myhre

7. Økonomi

Regnskapet viser et overskudd på 150 000,-.