Vi anbefaler alle og gå inn på www.hest.no og lese artikkelen om feil bruk av dekken. Artikkelen heter «lag på lag».