VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I ROGALAND RIDEKLUBB ONSDAG 6 APRIL KL. 19:30 I RYTTERSTUEN

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
  • Årsrapport 2010
  • Regnskap 2010
  • Innkomne forslag (må være styret i hende minst 1  uke før møtet)
  • Medlems kontingent 2012
  • Valg