Til medlemmene i Rogaland Rideklubb

Innkalling til årsmøte i Rogaland Rideklubb

 22.04.2013 kl 19:00

Årsmøtet avholdes på Rogaland Rideklubb i rytterstua.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 08.04.2013

Sakene kan sendes til jkasande@online.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

 På vegne av styret i Rogaland Rideklubb, Stavanger 20.03.2013

 Jakob Sande, styreleder