Hei, Vi har fått kjefte mel­ding Ryt­ter­kret­sen der de lurer på hvor­dan vi skal få dek­ket inn behov for tek­nisk per­so­nell neste år. Det er bare 2 påmeldte til Stew­ard­kur­set i Hauge­sund 23–24.11 — 2013 og det kan bli lenge til neste kurs. Ingen klub­ber får ikke arran­gere stev­ner neste år hvis vi ikke har Stew­ard så der­for opp­ford­res klub­bens med­lem­mer til å vur­dere å bli Stew­ard og melde seg på. Ta kon­takt med Geir Jen­sen, eller Ing­rid Knut­sen for spørsmål.

Informasjon og påmelding til Steward kurs i Haugesund