Det blir ny trening med Lars Rasmussen (dressur) 12-14 desember på Rogaland Rideklubb
Hver time (30 min) koster 600 kr + evt baneleie

Påmelding til amalieerevik@hotmail.com innen 4 desember.

Alle dere som originalt var påmeldt denne treningen; Kan dere også sende bekreftelse på at dere fortsatt ønsker å delta før uken er omme?