Det blir ny trening med Lars Rasmussen (dressur) 21-22 februar på Rogaland Rideklubb
Forutsatt full trening blir prisen for hver time (30 min) 716 kr (+ evt baneleie)

Påmelding til lenebratteli@gmail.com innen 20 januar.