Lars kommer igjen 06-07 juni 2015
Forutsatt full trening blir prisen per time (30 min) 715 kr (+ evt baneleie)

Påmel­ding til lenebratteli@gmail.com innen 15 mai.