Til: Med­lem­mene i Roga­land Rideklubb:

Inn­kal­ling til årsmøte

Møte avhol­des ons­dag 22.03.2017, 19:00 – 20:30 i Ryt­ter­stuen på Roga­land Rideklubb

Saker som ønskes tatt opp på årsmø­tet må sen­des sty­ret senest 08.03.17.

Sakene kan sen­des til styre­le­der bengt.hope@petrad.no

Full­sten­dig sak­liste med alle saks­pa­pi­rer leg­ges ut på klub­bens hjemme­side en uke før årsmø­tet.

Velkommen!

Hilsen styret i RORK