Her er saksdokumenter til årsmøte 2017, onsdag 22.3.2017, 19:00 i Rytterstuen. Merk at årsregnskap ikke er endelig og revisorgodkjent ennå. Det kan også forekomme mindre justeringer på budsjettet og organisasjonsplan frem mot årsmøte.

Sak 0 – SAKSLISTE-ÅRSMØTE-ROGALAND-RIDEKLUBB-2017

Sak 4 – ÅrsberetningRogaland Rideklubb 2016

Sak 5 – Regnskap Rogaland Rideklubb 2016

Sak 6 – Forslag til ny lov for Rogaland Rideklubb

Sak 8 – Budsjett 2017

Sak 9 – Utkast – Organisasjonsplan RORK 2017 revidert 210317