Styret i Rogaland Rideklubb har vedtatt at det varslede årsmøte 19.3 utsettes. Alle tillitsvalgte, også styremedlemmer, blir sittende. Ny innkalling kommer. NIF har gitt alle idrettslag frist til 15.6 for å gjennomføre årsmøter. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/