Vennligst finn vedlagt sakspapirer til årsmøte for Rogaland Rideklubb. Vi vil også benytte anledningen til å informere om status angående lokasjon for Rogaland Rideklubb, vel møtt kl 19:00 i Rytterstuen.

Sak 0 – SAKSLISTE-ÅRSMØTE-ROGALAND-RIDEKLUBB-2020

Sak 4 – ÅrsberetningRogaland Rideklubb 2019

Sak 5 – Årsregnskap Rogaland Rideklubb 2019

Sak 5b – Årsberetning fra kontrollkomiteen i Rogaland Rideklubb for 2019

Sak 6 – Forslag – ROGALAND RIDEKLUBB vedtatt lov 28.05.2020 godkjent av Rogaland idrettskrets xx.xx.2020

Sak 8 – budsjettrogaland-2020

Sak 9 – Organisasjonsplan RORK 2020