Årsmøtet avhol­des torsdag 10.06.2021 kl. 1800 i Rogaland Rideklubb.

Pga. pandemien ber vi om påmelding til årsmøtet seinest 3. juni. Møtet vil bli avholdt i henhold til gjeldende smittevernregler på møtetidspunktet, om nødvendig utendørs.

Saker som ønskes tatt opp på årsmø­tet, må sen­des sty­ret senest 27. mai på mail styret.rogaland@gmail.com

Full­sten­dig sak­liste med alle saks­pa­pi­rer leg­ges ut på klub­bens hjemme­side en uke før årsmø­tet.

Velkommen!

Hilsen styret i RORK