Hei,
Da er vi gang med høstens aktiviteter og vi har mye spennende på gang fremover!

Hovedtema for dette medlemsmøte er satt til: «Å bygge å beholde et godt idrettsmiljø»

Vi vil også benytte anleningen til å komme innom dette:
Oppdatering fra styret
Dugnad
Stevner fremover – vi trenger hjelp
Planer 2014

Vi begynner 19:00 og regner med å avslutte 20:30. Møtet avholdes i rytterstuen.
har du saker du vil ta opp på medlemsmøte så kan du melde dette til bengt.hope@petrad.no, eller ringe på 97008283

Vel møtt!

Hilsen Styret i RORK