Alle innlegg av bengt

Plan for sportslige mål og aktiviteter 2017 – 2018

Hei alle medlemmer.

Vi kan nå endelig lansere klubbens plan for sportslige mål og aktiviteter for sesongen 2017 – 2018. Denne er gjeldende fra nå og vil bli gjenstand for revidering i god tid før neste sesong.

Plan for sportslige mål og aktiviteter 2017 – 2018 – Endelig

Mvh

Styret

Rogaland Rideklubb er 50 år i 2017! Jubileumsstevne 2. – 4. juni med Derby – vel møtt!

Rogaland Rideklubb er 50 år i 2017. Dette ønsker vi selvfølgelig å feire og selve hovedmarkeringen vil finne sted på vårt landsstevne 2-4. juni. Det vil bli en formell markering av jubileet lørdag 3.6, klokken 14:00, der Leder av kommunalstyret for kultur og idrett, Annamaria Gutierrez, har takket ja til å representere Stavanger kommune.

Vi har videre hele 50 000 kroner til vinneren av vår hovedklasse 1,25 Derby som går på søndag 4.6. Det vil i tillegg være klasser fra 1,10 – 1,35, Felleskjøpet Cup, Spillers Cup og mange flotte ærespremier til vinnerne av de forskjellige klassene.   Det blir som vanlig mye godt fra kiosk og grillen. Merk av datoene på kalenderen og bli med på vår feiring av den flotte klubben vår!

Vi håper så mange som mulig av klubbens nåværende og tidligere medlemmer tar turen innom oss!

Saksdokumenter til årsmøte 2017

Her er saksdokumenter til årsmøte 2017, onsdag 22.3.2017, 19:00 i Rytterstuen. Merk at årsregnskap ikke er endelig og revisorgodkjent ennå. Det kan også forekomme mindre justeringer på budsjettet og organisasjonsplan frem mot årsmøte.

Sak 0 – SAKSLISTE-ÅRSMØTE-ROGALAND-RIDEKLUBB-2017

Sak 4 – ÅrsberetningRogaland Rideklubb 2016

Sak 5 – Regnskap Rogaland Rideklubb 2016

Sak 6 – Forslag til ny lov for Rogaland Rideklubb

Sak 8 – Budsjett 2017

Sak 9 – Utkast – Organisasjonsplan RORK 2017 revidert 210317

Innkalling til årsmøte – 22. mars 2017, 19:00 i Rytterstuen

Til: Med­lem­mene i Roga­land Rideklubb:

Inn­kal­ling til årsmøte

Møte avhol­des ons­dag 22.03.2017, 19:00 – 20:30 i Ryt­ter­stuen på Roga­land Rideklubb

Saker som ønskes tatt opp på årsmø­tet må sen­des sty­ret senest 08.03.17.

Sakene kan sen­des til styre­le­der bengt.hope@petrad.no

Full­sten­dig sak­liste med alle saks­pa­pi­rer leg­ges ut på klub­bens hjemme­side en uke før årsmø­tet.

Velkommen!

Hilsen styret i RORK

Medlemsmøte mandag 12.9.16 – 19-20 i Rytterstuen

Vi inviterer til medlemsmøte!

Mandag 12.9, fra 19-20 i Rytterstuen!

Agenda:
1) Informasjon fra styret: økonomi, organisasjonsplanen, veiviserklubb, utvalg, – ros og ris
2) Informasjon fra daglig leder og sportsutvalget, oppfriskning av regler for anlegget, staller osv.
3) Plan for feiring av Rogaland Rideklubbs 50 års jubileum i 2017
4) Områderegulering av Univeristetsområdet – Hva betyr dette for klubben?
5) Spørreundersøkelse blandt medlemmene
6) kom gjerne med innspill til andre saker som bør tas opp – send mail til bh@petrad.no hvis du har noe du vil ta opp

Vel møtt!