Alle innlegg av bengt

Innkalling til årsmøte – 22. mars 2017, 19:00 i Rytterstuen

Til: Med­lem­mene i Roga­land Rideklubb:

Inn­kal­ling til årsmøte

Møte avhol­des ons­dag 22.03.2017, 19:00 – 20:30 i Ryt­ter­stuen på Roga­land Rideklubb

Saker som ønskes tatt opp på årsmø­tet må sen­des sty­ret senest 08.03.17.

Sakene kan sen­des til styre­le­der bengt.hope@petrad.no

Full­sten­dig sak­liste med alle saks­pa­pi­rer leg­ges ut på klub­bens hjemme­side en uke før årsmø­tet.

Velkommen!

Hilsen styret i RORK

Medlemsmøte mandag 12.9.16 – 19-20 i Rytterstuen

Vi inviterer til medlemsmøte!

Mandag 12.9, fra 19-20 i Rytterstuen!

Agenda:
1) Informasjon fra styret: økonomi, organisasjonsplanen, veiviserklubb, utvalg, – ros og ris
2) Informasjon fra daglig leder og sportsutvalget, oppfriskning av regler for anlegget, staller osv.
3) Plan for feiring av Rogaland Rideklubbs 50 års jubileum i 2017
4) Områderegulering av Univeristetsområdet – Hva betyr dette for klubben?
5) Spørreundersøkelse blandt medlemmene
6) kom gjerne med innspill til andre saker som bør tas opp – send mail til bh@petrad.no hvis du har noe du vil ta opp

Vel møtt!

Støtte fra Det Norske Oljeselskap ASA

L1002569-Edit

På vegne av alle medlemmer ønsker Rogland Rideklubb å takke Det Norske Oljeselskap ASA for den flotte økonomiske støtten på 8000,-!

Det_norske_logo-e1405432320930

Innkalling til årsmøte – 9. mars 2016, 19:00 i Rytterstuen

Til: Med­lem­mene i Roga­land Rideklubb:

Inn­kal­ling til årsmøte

Møte avhol­des ons­dag 9.03.2016, 19:00 – 20:30 i Ryt­ter­stuen på Roga­land Rideklubb

Saker som ønskes tatt opp på årsmø­tet må sen­des sty­ret senest 24.02.16.

Sakene kan sen­des til styre­le­der bengt.hope@petrad.no

Full­sten­dig sak­liste med alle saks­pa­pi­rer leg­ges ut på klub­bens hjemme­side en uke før årsmø­tet.

Velkommen!