Alle innlegg av bengt

Takk for fint stevne i helgen!

Roga­land Ride­klubb vil takke alle våre gjes­ter fra fjernt og nært, spon­so­rer,
til­skuere, tek­nisk per­so­nell for et fan­tas­tisk bra gjen­nom­ført Landsstevne i helgen! Klub­ben vil spe­si­elt takk allt fri­vil­lig per­so­nell i og uten­for klub­ben for en
uvur­der­lig inn­sats! Dette hadde aldri fun­gert uten deres inn­sats! Med venn­lig hil­sen styre og dag­lig ledelse i Roga­land Rideklubb.

Ny info medlemsundersøkelse

Hei,
Vi er fremdeles i prosess med Rogaland Idrettskrets. Dialogen er svært god og vi håper å kunne fortelle våre medlemmer om resultatet av medlemsundersøkelsen innen kort tid.
Mvh

Styret i RORK

Informasjonsbrev angående Idrettskretsen medlemsundersøkelse og mulig Stavanger Aftenblad artikkel

Hei,

Vennligst finn vedlagt informasjonsbrev fra styret angående prosess rundt medlemsundersøkelse fra Rogaland Idrettskrets samt mulig avisartikkel i Stavanger Aftenblad de nærmeste dagene.

Mvh

Styret i Rogaland Rideklubb

Info brev til medlemmer ang SA avis artikkel

Protokoll fra styremøte 20.08.13

Protokoll fra styremøte 20.08.13.

Protokoll RORK styremøte 200813

Informasjon fra medlemsmøte

Hei, Legger ved presentasjonen som ble brukt på medlemsmøte 28.08 i Rytterstuen. Vi jobber videre med resultatet fra gruppeoppgavene mot målet om å være den beste og kjekkeste rideklubben i regionen!

Medlemsmøte280813