Besøksadresse: Madlaveien 500
4020 Stavanger
Kontordager: telefontid mandag-torsdag 14-16
Bankkonto: 6350 05 41395
Telefon: 51 58 30 68 / 450 47 400
Telefax: 51 58 30 68
E-post: ghjensen@online.no