Felles mail til styret: styret.rogaland@gmail.com

Fungerende styre: 

Fungerende Styreleder: Ove Magnus Bore
Mobil: 970 19 676
 e-post: omb@museumshjelpen.no

Fungerende Nestleder: Beate Jensen
Mobil: 924 50886
 e-post: bgj@online.no

Medlem: Maren Jåsund
Medlem: Jon Kristiand Helland

Varamedlem: MajBritt Joensen