Felles mail til styret: styret.rogaland@gmail.com

Fungerende styre under Pandemien: 

Fungerende Styreleder: Ellen Bergsbakk Espedal
Mobil: 902 89 970
 e-post: bergsbakk@icloud.com

Fungerende Nestleder: Bengt Bjørnsson Hope
Mobil:970 08 283
 e-post: hope.bengt@gmail.com

Medlem: Kari Einarsen
Mobil: 957 53 998
e-post: karieinarsen@yahoo.com

 

 

Protokoller fra styremøter