Felles mail til styret: styret.rogaland@gmail.com

Leder: Bengt Bjørnsson Hope
Mobil:970 08 283
 e-post: hope.bengt@gmail.com

Nestleder: Peder Sortland
Mobil: 902 81 801
 e-post: peder.sortland@gmail.com

Styremedlem: Ellen Bergsbakk Espedal
Mobil: 902 89 970
 e-post: bergsbakk@icloud.com

Styremedlem: Ove Magnus Bore
Mobil: 970 19 676
 e-post: omb@museumshjelpen.no

Styremedlem: Ida Tengesdal Jørgensen
Mobil:
 974 86 434
e-post:
Ida-Jorgensen@outlook.com

Varamedlem: Nina Ingvaldsen Kvevik
Mobil: 909 74 226
 e-post: nik@tampnet.com

Protokoller fra styremøter