Et profesjonelt samarbeid

Rogaland rideklubb har elever som går på Wang Toppidrett, og gjennom tilbudet ved skolen får de prioritere trening av egen idrett i skoletiden. De får også tilrettelagt skolegangen for å delta i konkurranser.
Geir Jensen følger tett opp treningsprogrammet og samarbeider med skolen. Geir tilpasser treningstider og mål for idrettslig satsning med skolegangen til de enkelte elevene.

Skoleåret 2015/2016 går Celine Holmes og Maja Mydland Hope begge to på Wang Toppidrett.

Fra høsten 2016 vil Rogaland rideklubb utvide tilbudet, i samarbeid med Jåttå videregående skole vil man gjennomføre et tettere samarbeid for å kunne skreddersy opplegget for den enkelte rytter enda mer, og dra enda flere veksler på Geirs kunnskap som trener og rytterutvikler.