Nyheter

Les mer om våre siste aktiviteter.

Sakspapirer årsmøte 29.03.2022 kl. 19

Vennligst finn vedlagt sakspapirer til årsmøte for Rogaland Rideklubb. Vel møtt kl 19:00 på tribunen i ridehallen.

Budsjett 2022

Forslag til valgkomité

Kontrollkomite rapport

Organisasjonsplan

Regnskap 2021

Valgkomiteens-instilling-2022

Årsberetning 2021

Årsmøte-2022-Saksliste.

Innkalling til årsmøte 29.03.2022

Innkalling til årsmøte 29.03.2022
Kl 19:00. Tribune i store ridehall.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15.03.22 på mail styret.rogaland@gmail.com
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet.
Velkommen!
Hilsen styret i RORK

Innkalling til årsmøte 2021

Årsmøtet avhol­des torsdag 10.06.2021 kl. 1800 i Rogaland Rideklubb.

Pga. pandemien ber vi om påmelding til årsmøtet seinest 3. juni. Møtet vil bli avholdt i henhold til gjeldende smittevernregler på møtetidspunktet, om nødvendig utendørs.

Saker som ønskes tatt opp på årsmø­tet, må sen­des sty­ret senest 27. mai på mail styret.rogaland@gmail.com

Full­sten­dig sak­liste med alle saks­pa­pi­rer leg­ges ut på klub­bens hjemme­side en uke før årsmø­tet.

Velkommen!

Hilsen styret i RORK