Vi ser oss nødt til å bli strengere når det gjelder møkking av ridebaner og paddocker.

ALLE skal møkke etter seg på ridebanen, både ute og inne. Dersom noen ikke møkker vil det føre til en bot på 1000,- kr og utestengelse fra ridebaner i 1 mnd. Dette vil bli gjennomført!

Paddocker skal også (så sant det lar seg gjøre med tanke på frost og lysforhold) møkkes etter bruk. De som har hester ute om formiddagen møkker der det trengs når de kommer. Dersom noen til stadighet unngår å møkke paddocker, vil de miste retten til å bruke dem i 1 mnd. Møkkelister vil bli laget i løpet av våren 2012.

I tillegg er det også viktig å rydde etter seg når smeden har vært på besøk, eller når en har vært i vaskespiltet. Vi er alle ansvarlige for å rydde opp etter oss, dette er ingen andres oppgave!