En kjempestor takk til alle som har hjulpet til med å få den nye stallen ferdig. Spesielt til Jan Kristian Risa, Stig Jensen, Ivar Loddervik, Trond Refve og Trond Nilsen som har gjort en fantastisk innsats. Uten dere hadde dette vært umulig!!