14. desember kl 19 i rytterstua. Agenda: godkjenning av regnskapet 2011