Geir Gulliksen«Rogaland Rideklubb vil takke alle våre gjester fra fjernt og nært, sponsorer,
tilskuere, teknisk personell for et fantastisk bra gjennomført stevne! Klubben
vil spesielt takk allt frivillig personell i og utenfor klubben for en
uvurderlig innsats! Dette hadde aldri fungert uten deres innsats! Nå tar vi en
velfortjent pust i bakken! Med vennlig hilsen styre og daglig ledelse i Rogaland
Rideklubb.»