Ryttermøte

22.august 18:30 vil det bli et ryttermøte der Geir vil gå igjennom plan for stevner gi tips og råd for stevneplanlegging.


Instruktør samling

25. august 15:00 vil det arrangeres en samling for alle instruktører for å gå igjennom rutiner og felles opplegg for undervisning og høstens aktiviteter.


Medlemsmøte – tema: et godt idrettsmiljø

28. august 19:00 inviterer klubben til en samling for alle medlemmer. Her vil vi jobbe frem en handlingsplan for et godt idrettsmiljø i tiden fremover.


Styrekurs hos Rogaland idrettskrets

4. september. Kl. 17:30 Videre vil vi i samarbeid med idrettskretsen arrangere styrekurs der vi ønsker også å invitere medlemmer som interesserer seg for styreverv – nå eller i fremtiden.