Hei,
Viser til tidligere informasjon om NIF’s medlemsundersøkelse av klubben for årene 2011 og 2012 gjennomført av Rogaland Idrettskrets (RIK) nå i 2013. Vi har nå endelig fått brev av RIK  som konkluderer med at Rogaland Rideklubb ikke taper sitt medlemskapet i NIF. RIK har videre stilt krav til oppfølging av handlingsplan fram mot årsmøtet 2014, og de vil gjennomfører en ny
medlemsundersøkelse våren 2015.

Mvh
Bengt Hope
Styreleder
RORK