Medlemsmøte rytterstuen, søndag 12.01.14, 13:00 – 14:00
Agenda:
•Status fra styret
•Klubbmiljøet og stallregler
•Valg av sprang representant(er)
•Stevner – bemanning, kurs
•Kurs med idrettscoach Odd Rolfsen?
•Klubb vester
Velkommen!
Her er presentasjonen som ble brukt: