Etter mange år uten å øke prisene, vil rideskolekursene nå bli satt opp med kr 10 pr time. Prisøkningen vil gjelde fra uke 5.