Vennligst følg link til Årsberetningen til Rogaland Rytterkrets. Ting ble avhold 10.03.14 og referat kommer forhåpentligvis snart.

Vi gratulerer Kjersti Fotland med vervet som ny leder og ønsker henne lykke til!

http://www.rytter.no/Portals/0/Klubb%20krets/Rogaland/Ryttertinget%202014-1.pdf