Hei, Det blir dugnad 17:00 – 18:30 tirsdag 25. – 26.03.
Flytting av hinder til utebanen,
Vasking av rytterstue, toaletter, sekretariat, kiosk, dommerbod
Rydding ute og inne og ellers forefallende arbeid
Saging av greiner slik at store lastebiler kan kjøre i aleen
Ta med vaskeutstyr