Bjørkespretten (blomsterhandleren som leier område av klubben) skal bekoste planering og grusing av innkjørsel og hele det øvre parkeringsområdet mellom gamle og nye ridehuset. Til gjengjeld kan vi ikke parkere våre biler der fra nå og til etter pinse 9. juni). Vi kan parkere på område rundt rytterstuen, eller på nedsiden av Bjørkespretten ved det nye ridehuset. Mvh Styret