Lars kommer igjen 18-19 april.
Forutsatt full trening blir prisen per time (30 min) 716 kr (+ evt baneleie)

Påmel­ding til lenebratteli@gmail.com innen 31 mars.