Lars kommer igjen 15 – 16 august 2015
Forutsatt full trening blir prisen per time (30 min) 715 kr (+ evt baneleie)
Treningen forhåndsbetales til konto, kontonummer blir oppgitt når påmeldingen bekreftes.

Påmel­ding til lenebratteli@gmail.com innen 1 august.