Rogaland Rideklubb blir med på Klubbsatsningsprogrammet til Norges Rytterforbund! RORK skal bli Veiviserklubb. Mer info kommer på neste medlemsmøte. Se mer om programmet under:
http://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/