Sak 0 – SAKSLISTE-ÅRSMØTE-ROGALAND-RIDEKLUBB-2016 (1)

Sak 4 – ÅrsberetningRogaland Rideklubb

Sak 5 – Årsregnskap

Sak 6 – Forslag til ny lov for Rogaland Rideklubb

Sak 8 – Budsjett 2016

Sak 9 – Utkast – Organisasjonsplan RORK 2016 revidert 020316