Vi inviterer til medlemsmøte!

Mandag 12.9, fra 19-20 i Rytterstuen!

Agenda:
1) Informasjon fra styret: økonomi, organisasjonsplanen, veiviserklubb, utvalg, – ros og ris
2) Informasjon fra daglig leder og sportsutvalget, oppfriskning av regler for anlegget, staller osv.
3) Plan for feiring av Rogaland Rideklubbs 50 års jubileum i 2017
4) Områderegulering av Univeristetsområdet – Hva betyr dette for klubben?
5) Spørreundersøkelse blandt medlemmene
6) kom gjerne med innspill til andre saker som bør tas opp – send mail til bh@petrad.no hvis du har noe du vil ta opp

Vel møtt!