Innkalling til årsmøte – 14. mars 2018, 19:00 i Rytterstuen

Til: Alle medlemmer i Rogaland Rideklubb

Innkalling til årsmøte

Møte avhol­des ons­dag 14.03.2018, 19:00 – 20:30 i Ryt­ter­stuen på Roga­land Rideklubb

Saker som ønskes tatt opp på årsmø­tet må sen­des sty­ret senest 28.02.18.

Sakene kan sen­des til styret på mail styret.rogaland@gmail.com

Full­sten­dig sak­liste med alle saks­pa­pi­rer leg­ges ut på klub­bens hjemme­side en uke før årsmø­tet.

Velkommen!

Hilsen styret i RORK

Legg igjen et svar.