Her er saksdokumenter til årsmøte 2018, onsdag 14.3.2018, 19:00 i Rytterstuen. Merk at årsregnskap ikke er endelig og revisorgodkjent ennå. Det kan også forekomme mindre justeringer på budsjettet og organisasjonsplan frem mot årsmøte. Av kost og miljøhensyn vil vi ikke skrive ut kopier av dokumentene til årsmøte så vi oppfordrer til å ta dem med på nettbrett. Vi vil vise dokumentene på prosjektor.

Vel møtt!

Sak 0 – SAKSLISTE-ÅRSMØTE-ROGALAND-RIDEKLUBB-2019

Sak 4 – ÅrsberetningRogaland Rideklubb 2018

Sak 5 – Foreløpig Regnskap Rogaland Rideklubb 2018

Sak 6 – Forslag til ny lov for Rogaland Rideklubb

Sak 8 – Utkast til budsjett for 2019

Sak 9 – Utkast – Organisasjonsplan RORK 2019