Vennligst finn vedlagt sakspapirer til årsmøte for Rogaland Rideklubb. Vel møtt kl 18:00 i Rytterstuen.

Årsmøte 2021 – Saksliste

Årsberetning 2020

Regnskap 2020

Organisasjonsplan RORK 2020

Kontrollkommiteen 2020

Budsjett-2021 Rogarand Rideklubb

Valgkomiteens instilling 2021

Forslag til valgkomité