Innkalling til årsmøte 29.03.2022
Kl 19:00. Tribune i store ridehall.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15.03.22 på mail styret.rogaland@gmail.com
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet.
Velkommen!
Hilsen styret i RORK