Årsmøte

Innkalling til årsmøte 18. mars 2024 kl 19:00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret innen 4. mars.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside en uke før møtet.

Velkommen

Hilsen styret.