Du kan sponse Rideklubben med tippemidler!

Oppgi vårt organisasjonsnummer, 974 236 400, til din tippekommisjonær neste gang du tipper! Da vil 5% av summen du tipper for gå til Rogaland Rideklubb. På forhånd tusen takk!

Rogaland Rideklubb mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi er derfor avhengige av økonomisk støtte for å ivareta det gode miljøet vi har bygget opp.

Rideklubben er inne i en svært aktiv periode. Vi ønsker derfor å gjennomføre flere investeringer på ridesenteret for å bedre sikkerhet og trivsel, samt å legge til rette for sportlig utvikling.

Flere nasjonale arrangement er under planlegging, og det krever både investeringer og en betydelig dugnadsinnsats.

Last ned trykksak med strekkode.

 

Om Rogaland Rideklubb

Målsetninger:

Rogaland Rideklubb har som målsetning å være den beste klubben på:

  • rideskole
  • rekruttering
  • sportslige resultater

Klubben legger stor vekt på å skape et godt miljø for barn og unge.

Aktiviteter:

Faste aktiviteter for barn og unge:

  • Ukentlig rideskole
  • Rideleirer i ferier

Klubben arrangerer i tillegg:

  • Jevnlige regionale og nasjonale ridestevner
  • Åpne dager på rideklubben
  • Helgekurs med profilerte trenere, m.v.