Et profesjonelt samarbeid

Rogaland rideklubb har elever som går på Wang Toppidrett, og gjennom tilbudet ved skolen får de prioritere trening av egen idrett i skoletiden. De får også tilrettelagt skolegangen for å delta i konkurranser.
Geir Jensen følger tett opp treningsprogrammet og samarbeider med skolen.