Besøksadresse: Madlaveien 500, 4020 Stavanger
Kontordager: mandag-torsdag 14-16
Bankkonto: 6350 05 41395
Telefon: 450 47 400
Org. Nr. 974236400
E-post: Styret: styret.rogaland@gmail.com for styrerelaterte saker
Admin: ghjensen@online.no for rideskole, kurs, oppstalling etc